Vòng Tay Cho Nữ

Lọc sản phẩm

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 50mm – RB046

14.500.000  13.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 51mm – RB040

21.500.000  19.000.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 52.5mm -RB048

23.500.000  22.000.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 52mm – RB043

20.500.000  19.000.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 52mm – RB044

27.000.000  25.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 53mm – RB045

14.500.000  13.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 53mm – RB047

14.500.000  13.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 54.5mm – RB042

14.500.000  13.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 54mm – RB041

27.000.000  25.500.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni 56mm – RB039

13.000.000  12.000.000 

Vòng Bảng Đá Ruby Thiên Nhiên Ni56.5mm – RB049

13.000.000  12.000.000 

Vòng Tay Cẩm Thạch A – VTD041

12.000.000 

Vòng tay Cẩm Thạch A Thiên Nhiên Tím Môn ( VIP – Đã Kiểm Định ) – VTD252

16.000.000  14.500.000 

Vòng tay Cẩm Thạch A Thiên Nhiên Tím Môn ( VIP ) – VTD243

15.000.000  14.200.000 

Vòng tay Cẩm Thạch Thiên Nhiên Sơn Thủy A ( Đã Kiểm Định ) – VTD253

9.000.000  8.500.000 

Vòng tay Cẩm Thạch Thiên Nhiên Sơn Thủy A ( Đã Kiểm Định ) – VTD254

9.000.000  8.500.000