Vòng Tay Cho Nam

Lọc sản phẩm

Đá Mã Não Tây Tạng – VTD017

700.000  490.000 

Vòng Tay Bảng Liền Đá Ngọc Bích Thiên Nhiên ( Đã Kiểm Định ) – VTD293

25.250.000  22.600.000 

Vòng Tay Đá Cẩm Thạch – VTD030

500.000  350.000 

Vòng Tay Đá Kyanite Thiên Nhiên Size 10li – VTD256

1.100.000  850.000 

Vòng Tay Đá Kyanite Thiên Nhiên Size 12li – VTD255

1.300.000  1.050.000 

Vòng Tay Đá Kyanite Thiên Nhiên Size 14li – VTD303

2.600.000  2.150.000 

Vòng Tay Đá Kyanite Thiên Nhiên Size 16li ( Đã Kiểm Định ) – VTD343

4.620.000  4.200.000 

Vòng Tay Đá Kyanite Thiên Nhiên Size 8li – VTD257

1.000.000  800.000 

Vòng Tay Đá Kyanite Thiên Nhiên Size 9li – VTD302

1.150.000  900.000 

Vòng Tay Đá Mã Não Tây Tạng Size 12Li – VTD018

420.000  290.000 

Vòng Tay Đá Mã Não Tây Tạng Size 14Li – VTD019

500.000  350.000 

Vòng tay đá mã nảo vàng Size 14li – VTD238

350.000 

Vòng Tay Đá Mắt Hổ – VTD023

500.000  350.000 

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Đỏ Thiên Nhiên Size 10li – VTD338

550.000  450.000 

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Đỏ Thiên Nhiên Size 12li – VTD337

600.000  450.000 

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Đỏ Thiên Nhiên Size 14li – VTD336

650.000  500.000