Các loại đá quý khác

Lọc sản phẩm

Chúa Jesu Ngọc đế quang – MDD128

1.050.000 

Đá Quý Aquamarine – DQ020

4.000.000 

Đá Quý Topaz Trắng Hình Tròn 11.5Ct – DQ030

1.850.000 

Đá Quý Topaz Trắng Hình Tròn 11.5Ct – DQ031

2.200.000 

Đá Thạch Anh Vàng – DQ19

1.530.000 

Hốc Tinh Thể Đá Thạch Anh Tím Thiên Nhiên – DTB121

1.750.000  1.600.000 

Mặt Đeo Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Trắng Thiên Nhiên – TH03

550.000  400.000 

Mặt Hồ Ly Cửu Vỹ Hồ Đá Aquamarine Thiên Nhiên – MDD140

900.000  650.000 

Mẹ Maria Ngọc đế quang – MDD127

1.050.000 

Nhẫn Vàng Nam Tỳ Hưu Saphia Xanh Hero Thiên Nhiên – VPT001

15.600.000  14.400.000 

Tác Phẩm ” Long Hổ Tranh Hùng ” Ngọc Cẩm Thạch A Thiên Nhiên – MDD149

9.640.000  8.790.000 

Tác Phẩm ” Mẹ Bồng Con ” Đá Mã Nảo Thiên Thiên – DTB146

7.250.000  6.500.000 

Tinh Thể Vàng Găm Thiên Nhiên ( Pyrit ) – DTB143

7.350.000  6.600.000 

Tượng Phật Di Lạc Cầm Gậy Như Ý Đá Quý Caxedony Thiên Nhiên – DTB082

7.250.000  6.500.000 

Tượng Phật Di Lạc Đứng Đá Quý Caxedony Thiên Nhiên – DTB083

5.750.000  5.100.000 

Tượng Phật Di Lạc Ngồi Đá Quý Caxedony Thiên Nhiên – DTB127

5.750.000  5.100.000