9,500,000VNĐ
Giảm giá!
1,050,000VNĐ

Các loại đá quý khác

Chúa Jesu Ngọc đế quang – MDD128

1,050,000VNĐ

Mặt Đeo Đá Phong Thủy

Chúa Jesu đá Ngọc Bích – MDQ020

1,050,000VNĐ

Mặt Đeo Đá Phong Thủy

Chúa Jesu đá Saphia – MDQ022

1,050,000VNĐ

Mặt Đeo Đá Phong Thủy

Chúa Jesu đá Thạch Anh hồng – MDD126

1,050,000VNĐ

Mặt Đeo Đá Phong Thủy

Cóc 3 chân đá Ruby – DQR07

1,500,000VNĐ
Giảm giá!

Mặt Đeo Đá Phong Thủy

Mặt Dây 12 Con Giáp ( Dần) – MDD045

420,000VNĐ 300,000VNĐ
Giảm giá!

Mặt Đeo Đá Phong Thủy

Mặt Dây 12 Con Giáp ( Dậu) – MDD052

420,000VNĐ 300,000VNĐ
Giảm giá!

Mặt Đeo Đá Phong Thủy

Mặt Dây 12 Con Giáp ( Hợi) – MDD054

420,000VNĐ 300,000VNĐ
Giảm giá!

Mặt Đeo Đá Phong Thủy

Mặt Dây 12 Con Giáp ( Mẹo) – MDD046

420,000VNĐ 300,000VNĐ
Gọi Ngay